העמוד בבנייה…

אריה פרוסט

יצחק בן יצחק

מאיר לוי

צבי שריר ז"ל

מנחם אשכנזי ז"ל

אברהם קליין

דני קורן

נפתלי איתן