בקרוב יעלו כל הפרטים על החלוצים הבאים:

ניר קלינגר